O nás

Společnost POURSERVIS s.r.o. vznikla na základě rozšíření služeb firmy Zdeněk Pour – technickoorganizační činnost v PO, která se zabývala výhradně požární ochranou a vznikla v roce 1996. Na přání zákazníků rozšířila společnost služby především o zajišťování BOZP. V dnešní době je společnost schopna zajišťovat komplexně požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyškolenými osobami na profesionální úrovni.

Předností a cílem společnosti je kontakt se zákazníkem, přátelské a osobní jednání a především důvěra mezi oběma partnery. Snažíme se co nejrychleji,lacině a přitom v odpovídající kvalitě odstranit vzniklé nedostatky v PO a BOZP.

Společnost sídlí v Dobříši a zajišťuje služby především pro Středočeský kraj a Prahu. Nejsou však výjimkou práce v celé ČR.

Naše služby

 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany dle zák. č. 133/85 Sb. – Zákona o PO
 • revize, opravy a prodej hasicích přístrojů
 • revize, opravy a prodej hydrantových systémů
 • revize požárních klapek ve vzduchotechnických zařízení
 • revize a prodej požárních uzávěrů
 • revize požárních ucpávek
 • udržování předepsané dokumentace požární ochrany vyplývající z § 15 zákona o PO
 • komplexní zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • plnění lahví k dopravě plynů oxidem uhličitým
 • tlakové zkoušky lahví k dopravě technických plynů
 • tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních
 • revize a kontroly tlakových nádob stabilních skupiny A, B ve smyslu ČSN 69 0010 a násl.
 • zpracování technického řešení požární bezpečnosti staveb
 • prodej věcných prostředků PO pro sbory dobrovolných i profesionálních hasičů
 • obchodní činnost v oboru požární ochrany

Dále také

 • revize a kontroly elektrických spotřebičů ve smyslu ČSN 33 1610
 • kontrola elektrického ručního nářadí
 • kontrola funkčnosti nouzového osvětlení
 • revize a kontroly elektrické požární signalizace (EPS)
 • revize plynových zařízení
 • revize a opravy vysokozdvižných vozíků, vč. školení obsluh